Photo: Simpson St milk bar

1397 days ago

Photo taken Feb 2005

1397 days ago